Bảng giá đất huyện An Dương
02/10/2021 - 4:39 PMLê Công 1112 Lượt xem

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG 9

HỖ TRỢ TRA CỨU GIÁ ĐẤT MIỄN PHÍ:  0919.168.366
Ban hành kèm theo văn bản số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Thành phố Hải Phòng
 

451

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 cũ địa phận xã Đại Bản

-

3.600.000

2.160.000

1.620.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

452

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Đại Bản

Đường trục xã -

690.000

600.000

510.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

453

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Đại Bản

Đường liên thôn -

400.000

350.000

300.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

454

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Đại Bản

Đất các khu vực còn lại -

270.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

455

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã An Hưng

Từ giáp xã Tân Tiến - đến qua chợ Hỗ mới 100 m

5.000.000

3.000.000

2.250.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

456

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã An Hưng

Từ qua chợ Hỗ mới 100 m - đến hết địa phận xã An Hưng (giáp với xã Lê Thiện)

4.500.000

2.700.000

2.030.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

457

Huyện An Dương

Khu vực 1- Xã An Hưng

Quốc lộ 5 cũ qua xã An Hưng -

6.000.000

3.600.000

2.700.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

458

Huyện An Dương

Khu vực 1- Xã An Hưng

Đoạn đường: Từ cầu Kiền - đến cầu Gỗ từ giáp địa phận quận Hồng Bàng đến hết địa phận xã An Hưng

5.370.000

3.220.000

2.710.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

459

Huyện An Dương

Đường liên xã: An Hưng - An Hồng - Khu vực 1 - Xã An Hưng

Đường liên xã: An Hưng - An Hồng -

1.210.000

780.000

620.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

460

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã An Hưng

-

660.000

580.000

500.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

461

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã An Hưng

-

400.000

350.000

300.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

462

Huyện An Dương

Đường nội bộ trong khu dân cư Nam Hòa - Khu vực 2 - Xã An Hưng

-

1.500.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

463

Huyện An Dương

Đường nội bộ trong khu dân cư Đồng Hải - Khu vực 2 - Xã An Hưng

-

1.250.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

464

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã An Hưng

-

270.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

465

Huyện An Dương

Quốc lộ 17B - Khu vực 1 - Xã Hồng Phong

Từ giáp địa phận xã An Hòa - đến giáp địa phận xã Bắc Sơn

3.500.000

2.100.000

1.580.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

466

Huyện An Dương

Đường liên xã - Khu vực 1 - Xã Hồng Phong

Từ chợ Hỗ - đến xã Hồng Phong (Quốc lộ 5 đến Quốc lộ 17B): đoạn từ Quốc lộ 17B đến hết địa phận xã Hồng Phong

1.250.000

940.000

750.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

467

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Hồng Phong

Đường liên thôn -

480.000

420.000

360.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

468

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Hồng Phong

Đất các khu vực còn lại -

300.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

469

Huyện An Dương

Đường 351 - Khu vực 1 - Xã Đồng Thái

Từ giáp địa phận TT An Dương - đến địa phận xã Đặng Cương

4.500.000

2.700.000

2.030.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

470

Huyện An Dương

Đường mương An Kim Hải - Khu vực 1 - Xã Đồng Thái

Từ giáp xã An Đồng - đến hết địa phận xã Đồng Thái

4.000.000

2.400.000

1.800.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

471

Huyện An Dương

Đường trục liên xã: An Đồng - Đồng Thái - Khu vực 1 - Xã Đồng Thái

-

1.980.000

1.190.000

890.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

472

Huyện An Dương

Đường trục chính khu TĐC Dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường thành phố - Khu vực 1 - Xã Đồn

-

1.390.000

1.160.000

990.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

473

Huyện An Dương

Đường nội bộ trong dự án giao đất cho công dân làm nhà ở tại thôn Hoàng Mai - Khu vực 1 - Xã Đồng Th

-

1.250.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

474

Huyện An Dương

Đường World bank (đường Bắc Sơn - Nam Hải) - Khu vực 1 - Xã Đồng Thái

-

5.000.000

3.000.000

2.250.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

475

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Đồng Thái

-

1.380.000

1.000.000

860.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

476

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Đồng Thái

-

880.000

670.000

570.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

477

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Đồng Thái

Đất các khu vực còn lại -

500.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

478

Huyện An Dương

Đường mương An Kim Hải - Khu vực 1 - Xã Quốc Tuấn

Từ cầu Nhu - đến hết địa phận xã Quốc Tuấn

2.500.000

1.500.000

1.110.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

479

Huyện An Dương

Đường trục liên xã: Đặng Cương - Quốc Tuấn - Hồng Thái - Khu vực 1 - Xã Quốc Tuấn

-

900.000

680.000

540.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

480

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Quốc Tuấn

-

430.000

380.000

330.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

481

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Quốc Tuấn

-

360.000

320.000

280.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

482

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Quốc Tuấn

-

270.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

483

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Tân Tiến

Từ giáp địa phận xã Nam Sơn - đến vườn hoa Nomura

5.500.000

3.300.000

2.470.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

484

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Tân Tiến

Từ cống Trắng giáp quận Hồng Bàng - đến hết khu công nghiệp Nomura

5.000.000

3.000.000

2.250.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

485

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Tân Tiến

Từ hết khu công nghiệp Nomura - đến hết địa phận xã Tân Tiến (tiếp giáp với xã An Hưng)

4.250.000

2.550.000

1.920.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

486

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 cũ qua xã Tân Tiến

-

6.000.000

3.600.000

2.700.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

487

Huyện An Dương

Đường trục liên xã: Bắc Sơn - Tân Tiến - Lê Thiện - Khu vực 1 - Xã Tân Tiến

-

1.250.000

940.000

570.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

488

Huyện An Dương

Khu vực 1 - Xã Tân Tiến

Đoạn đường từ chợ Hỗ - đến giáp xã Hồng Phong

1.250.000

940.000

750.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

489

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Tân Tiến

-

1.100.000

570.000

490.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

490

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Tân Tiến

-

750.000

450.000

380.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

491

Huyện An Dương

Đường nội bộ trong các dự án giao đất làm nhà ở - Khu vực 2 - Xã Tân Tiến

-

1.000.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

492

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Tân Tiến

-

400.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

493

Huyện An Dương

Đường 351 - Khu vực 1 - Xã Nam Sơn

Từ giáp địa phận quận Hồng Bàng - đến ngã tư cắt Quốc lộ 5

4.500.000

2.700.000

2.030.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

494

Huyện An Dương

Đoạn đường - Khu vực 1 - Xã Nam Sơn

Từ ngã tư cắt Quốc lộ 5 - đến giáp thị trấn An Dương

3.810.000

2.280.000

1.710.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

495

Huyện An Dương

Quốc Lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Nam Sơn

Từ giáp địa phận quận Hồng Bàng - đến hết địa phận xã Nam Sơn

4.650.000

3.110.000

2.330.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

496

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Nam Sơn

-

1.800.000

1.590.000

1.360.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

497

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Nam Sơn

-

750.000

660.000

570.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

498

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Nam Sơn

-

450.000

-

-

-

-

Đất SX-KD nông thôn

499

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Lê Thiện

Từ giáp địa phận tỉnh Hải Dương - đến lối rẽ vào XN gạch Kim Sơn

2.300.000

1.380.000

1.030.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

500

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Lê Thiện

Từ lối rẽ vào Xí nghiệp gạch Kim Sơn - đến giáp địa phận xã Đại Bản

2.500.000

1.500.000

1.120.000

-

-

Đất SX-KD nông thôn

 


Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Hỗ trợ trực tuyến

Lê Công

0919.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Kinh Dịch
Tử vi
Huyền không Phi Tinh
Văn Hóa_Tín Ngưỡng
Thước lỗ Ban
Xen ngày tốt
Bảng giá đất huyện An Dương
TIN NỔI BẬT

LÊ LƯƠNG CÔNG

Trụ sở: Số 31 - Mương An Kim Hải - Kenh Dương, Le Chan, Hai Phong

Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919.168.366 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

Copyright © 2019 https://leluongcong.com/