Bảng giá đất huyện An Dương
02/10/2021 - 4:37 PMLê Công 698 Lượt xem

BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG 6

HỖ TRỢ TRA CỨU GIÁ ĐẤT MIỄN PHÍ:  0919.168.366
Ban hành kèm theo văn bản số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Thành phố Hải Phòng

STT

Quận/Huyện

Tên đường/Làng xã

Đoạn: Từ - Đến

VT1

VT2

VT3

VT4

VT5

Loại

301

Huyện An Dương

Khu vực 2 - Xã Hồng Thái

Đường nội bộ trong dự án giao đất cho công dân làm nhà ở (dự án 837) -

1.500.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

302

Huyện An Dương

Khu vực 2 - Xã Hồng Thái

Đường trong các dự án cho công dân làm nhà ở khác -

1.200.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

303

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Hồng Thái

Đất các khu vực còn lại -

360.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

304

Huyện An Dương

Đường 351 - Khu vực 1 - Xã Đặng Cường

Từ giáp địa phận thị trấn An Dương - đến giáp địa phận xã Hồng Thái

5.400.000

3.240.000

2.430.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

305

Huyện An Dương

Đường mương An Kim Hải - Khu vực 1 - Xã Đặng Cường

Từ giáp đường 351 - đến cầu Nhu

4.200.000

2.520.000

1.890.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

306

Huyện An Dương

Đường mương An Kim Hải - Khu vực 1 - Xã Đặng Cường

Từ cầu Nhu - đến giáp địa phận xã Lê Lợi

3.000.000

1.800.000

1.350.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

307

Huyện An Dương

Đường World bank (đường Bắc Sơn - Nam Hải) - Khu vực 1 - Xã Đặng Cường

-

6.000.000

3.600.000

2.700.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

308

Huyện An Dương

Đường trục xã (đường 351 đến cầu Trạm Xá) - Khu vực 2 - Xã Đặng Cường

đường 351 - đến cầu Trạm Xá

2.590.000

1.550.000

1.130.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

309

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Đặng Cường

Đoạn từ Ụ Dầu - đến cầu Trạm Xá

1.450.000

1.120.000

990.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

310

Huyện An Dương

Đường trục xã- Khu vực 2 - Xã Đặng Cường

Đoạn từ Trạm điện - đến Cầu Trắng

1.450.000

1.120.000

990.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

311

Huyện An Dương

Đường liên thôn- Khu vực 2 - Xã Đặng Cường

-

1.130.000

910.000

680.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

312

Huyện An Dương

Đường khu tái định cư Thành Công- Khu vực 2 - Xã Đặng Cường

-

2.340.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

313

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại- Khu vực 3 - Xã Đặng Cường

Đất các khu vực còn lại -

680.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

314

Huyện An Dương

Quốc lộ 10 - Khu vực 1 - Xã Lê Lợi

Từ giáp địa phận xã Bắc Sơn - đến hết địa phận huyện An Dương (cầu Trạm Bạc)

5.760.000

3.460.000

2.590.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

315

Huyện An Dương

Quốc lộ 17B - Khu vực 1 - Xã Lê Lợi

Từ giáp địa phận xã Bắc Sơn - đến giáp thị trấn An Dương

4.200.000

2.520.000

1.890.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

316

Huyện An Dương

Đường mương An Kim Hải - Khu vực 1 - Xã Lê Lợi

Đoạn từ giáp địa phận xã Đặng Cương - đến Quốc lộ 17B

3.600.000

2.160.000

1.620.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

317

Huyện An Dương

Đoạn đường - Khu vực 1 - Xã Lê Lợi

Từ ngã 3 Tràng Duệ đi Trạm Bạc -

1.620.000

1.210.000

970.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

318

Huyện An Dương

Đường World bank (đường Bắc Sơn - Nam Hải) - Khu vực 1 - Xã Lê Lợi

-

6.000.000

3.600.000

2.700.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

319

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Lê Lợi

-

1.390.000

1.220.000

1.040.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

320

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Lê Lợi

-

1.150.000

920.000

740.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

321

Huyện An Dương

Đường nội bộ trong các khu TĐC - Khu vực 2 - Xã Lê Lợi

-

1.800.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

322

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Lê Lợi

-

680.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

323

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 cũ địa phận xã Đại Bản

-

4.320.000

2.590.000

1.940.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

324

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Đại Bản

Đường trục xã -

820.000

720.000

610.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

325

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Đại Bản

Đường liên thôn -

470.000

420.000

350.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

326

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Đại Bản

Đất các khu vực còn lại -

320.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

327

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã An Hưng

Từ giáp xã Tân Tiến - đến qua chợ Hỗ mới 100 m

6.000.000

3.600.000

2.700.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

328

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã An Hưng

Từ qua chợ Hỗ mới 100 m - đến hết địa phận xã An Hưng (giáp với xã Lê Thiện)

5.400.000

3.240.000

2.430.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

329

Huyện An Dương

Khu vực 1- Xã An Hưng

Quốc lộ 5 cũ qua xã An Hưng -

7.200.000

4.320.000

3.240.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

330

Huyện An Dương

Khu vực 1- Xã An Hưng

Đoạn đường: Từ cầu Kiền - đến cầu Gỗ từ giáp địa phận quận Hồng Bàng đến hết địa phận xã An Hưng

6.440.000

3.860.000

3.250.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

331

Huyện An Dương

Đường liên xã: An Hưng - An Hồng - Khu vực 1 - Xã An Hưng

Đường liên xã: An Hưng - An Hồng -

1.450.000

930.000

740.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

332

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã An Hưng

-

790.000

690.000

590.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

333

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã An Hưng

-

470.000

420.000

350.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

334

Huyện An Dương

Đường nội bộ trong khu dân cư Nam Hòa - Khu vực 2 - Xã An Hưng

-

1.800.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

335

Huyện An Dương

Đường nội bộ trong khu dân cư Đồng Hải - Khu vực 2 - Xã An Hưng

-

1.500.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

336

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã An Hưng

-

320.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

337

Huyện An Dương

Quốc lộ 17B - Khu vực 1 - Xã Hồng Phong

Từ giáp địa phận xã An Hòa - đến giáp địa phận xã Bắc Sơn

4.200.000

2.520.000

1.890.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

338

Huyện An Dương

Đường liên xã - Khu vực 1 - Xã Hồng Phong

Từ chợ Hỗ - đến xã Hồng Phong (Quốc lộ 5 đến Quốc lộ 17B): đoạn từ Quốc lộ 17B đến hết địa phận xã Hồng Phong

1.500.000

1.130.000

900.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

339

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Hồng Phong

Đường liên thôn -

570.000

500.000

430.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

340

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Hồng Phong

Đất các khu vực còn lại -

360.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

341

Huyện An Dương

Đường 351 - Khu vực 1 - Xã Đồng Thái

Từ giáp địa phận TT An Dương - đến địa phận xã Đặng Cương

5.400.000

3.240.000

2.430.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

342

Huyện An Dương

Đường mương An Kim Hải - Khu vực 1 - Xã Đồng Thái

Từ giáp xã An Đồng - đến hết địa phận xã Đồng Thái

4.800.000

2.880.000

2.160.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

343

Huyện An Dương

Đường trục liên xã: An Đồng - Đồng Thái - Khu vực 1 - Xã Đồng Thái

-

2.380.000

1.430.000

1.070.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

344

Huyện An Dương

Đường trục chính khu TĐC Dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường thành phố - Khu vực 1 - Xã Đồn

-

1.660.000

1.390.000

1.190.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

345

Huyện An Dương

Đường nội bộ trong dự án giao đất cho công dân làm nhà ở tại thôn Hoàng Mai - Khu vực 1 - Xã Đồng Th

-

1.500.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

346

Huyện An Dương

Đường World bank (đường Bắc Sơn - Nam Hải) - Khu vực 1 - Xã Đồng Thái

-

6.000.000

3.600.000

2.700.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

347

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Đồng Thái

-

1.650.000

1.200.000

1.030.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

348

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Đồng Thái

-

1.060.000

800.000

680.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

349

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Đồng Thái

Đất các khu vực còn lại -

600.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

350

Huyện An Dương

Đường mương An Kim Hải - Khu vực 1 - Xã Quốc Tuấn

Từ cầu Nhu - đến hết địa phận xã Quốc Tuấn

3.000.000

1.800.000

1.330.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

 


Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Hỗ trợ trực tuyến

Lê Công

0919.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Kinh Dịch
Tử vi
Huyền không Phi Tinh
Văn Hóa_Tín Ngưỡng
Thước lỗ Ban
Xen ngày tốt
Bảng giá đất huyện An Dương
TIN NỔI BẬT

LÊ LƯƠNG CÔNG

Trụ sở: Số 31 - Mương An Kim Hải - Kenh Dương, Le Chan, Hai Phong

Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919.168.366 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

Copyright © 2019 https://leluongcong.com/