Kinh Dịch

64 quẻ kinh dịch 

Quẻ 1: Thuần Càn  /

Quẻ 2: Thuần Khôn   /  

Quẻ 3: Thủy Lôi Truân   / 

Quẻ 4: Sơn Thủy Mông 

Quẻ 5: Thủy Thiên Nhu  / 

Quẻ 6: Thiên Thủy Tụng  / 

Quẻ 7: Địa Thủy Sư    /   

Quẻ 8: Thủy Địa Tỷ /

Quẻ 9: Phong Thiên Tiểu Súc  /  

Quẻ 10: Thiên Trạch Lý /  

Quẻ 11: Địa Thiên Thái   /  

Quẻ 12: Thiên Địa Bĩ  /  

Quẻ 13: Thiên Hỏa Đồng Nhân  / 

Quẻ 14: Hỏa Thiên Đại Hữu   /   

Quẻ 15: Địa Sơn Khiêm   /  

Quẻ 16: Lôi Địa Dự   /   

Quẻ 17: Trạch Lôi Tùy

Quẻ 18: Sơn Phong Cổ  /   

Quẻ 19: Địa Trạch Lâm  /   

Quẻ 20: Phong Địa Quan  /  

Quẻ 21: Hỏa Lôi Phệ Hạp  /  

Quẻ 22: Sơn Hỏa Bí

Quẻ 23: Sơn Địa Bác  /   

Quẻ 24: Địa Lôi Phục  /  

Quẻ 25: Thiên Lôi Vô Vọng  /   

Quẻ 26: Sơn Thiên Đại Súc  /   

Quẻ 27: Sơn Lôi Di

Quẻ 28: Trạch Phong Đại Quá  /  

Quẻ 29: Thuần Khảm  /   

Quẻ 30: Thuần Ly  /   

Quẻ 31: Trạch Sơn Hàm /    

Quẻ 32: Lôi Phong Hằng

Quẻ 33: Thiên Sơn Độn  /   

Quẻ 34: Lôi Thiên Đại Tráng  /  

Quẻ 35: Hỏa Địa Tấn  /   

Quẻ 36: Địa Hỏa Minh Di  /  

Quẻ 37: Phong Hỏa Gia Nhân

Quẻ 38: Hỏa Trạch Khuê  /  

Quẻ 39: Thủy Sơn Kiển  /   

Quẻ 40: Lôi Thủy Giải  /   

Quẻ 41: Sơn Trạch Tổn  /    

Quẻ 42: Phong Lôi Ích

Quẻ 43: Trạch Thiên Quải  /  

Quẻ 44: Thiên Phong Cấu  /  

Quẻ 45: Trạch Địa Tụy  /  

Quẻ 46: Địa Phong Thăng

Quẻ 47: Trạch Thủy Khốn  /  

Quẻ 48: Thủy Phong Tỉnh  /  

Quẻ 49: Trạch Hỏa Cách  /  

Quẻ 50: Hỏa Phong Đỉnh

Quẻ 51: Thuần Chấn  / 

Quẻ 52: Thuần Cấn  / 

Quẻ 53: Phong Sơn Tiệm  /  

Quẻ 54: Lôi Trạch Quy Muội

Quẻ 55: Lôi Hỏa Phong  /  

Quẻ 56: Hỏa Sơn Lữ  /  

Quẻ 57: Thuần Tốn  /  

Quẻ 58: Thuần Đoài

Quẻ 59: Phong Thủy Hoán  /  

Quẻ 60: Thủy Trạch Tiết /  

Quẻ 61: Phong Trạch Trung Phu  /  

Quẻ 62: Lôi Sơn Tiểu Quá /

Quẻ 63: Thủy Hỏa Ký Tế   /   

Quẻ 64: Hỏa Thủy Vị Tế /

AN NGUYỆT QUÁI THÂN QUYẾT 安 月 卦 身 訣 (Phép an Quái thân theo tháng)
03/05/2022 - 7:55 AMLê Công
AN NGUYỆT QUÁI THÂN QUYẾT 安 月 卦 身 訣 (Phép an Quái thân theo tháng)
AN NGUYỆT QUÁI THÂN QUYẾT 安 月 卦 身 訣 (Phép an Quái thân theo tháng) Thế ở hào âm thì khởi từ tháng Ngọ, Thế ở hào dương thì khởi từ tháng Tí. Muốn biết...
TUẦN TRUNG, KHÔNG VONG VÀ CHƠN KHÔNG
03/05/2022 - 6:46 AMLê Công
TUẦN TRUNG, KHÔNG VONG VÀ CHƠN KHÔNG
TUẦN TRUNG, KHÔNG VONG VÀ CHƠN KHÔNG (Đọc thuộc lòng) - Giáp Tý tuần trung Tuất Hợi không. - Giáp Tuất tuần trung Thân Dậu không. - Giáp Thân tuần trung Ngọ Mùi không. -...
Ứng dụng kinh dịch dự đoán nhà đất
23/04/2022 - 2:36 PMLê Công
Ứng dụng kinh dịch dự đoán nhà đất
Ứng dụng kinh dịch dự đoán nhà đất 1.Dự đoán nhà đất theo tượng quẻ: Trong dự đoán về nhà đất theo tượng quẻ ta lấy quẻ Thể là chủ nhà, còn quẻ Dụng...
quái Thân là gì trong quẻ dịch?
20/02/2022 - 10:22 AMLê Công
quái Thân là gì trong quẻ dịch?
Quái Thân là gì trong quẻ dịch?
Xác định thời gian ứng nghiệm của quẻ Vương Hổ Ứng
08/01/2022 - 5:22 PMLê Công
Xác định thời gian ứng nghiệm của quẻ Vương Hổ Ứng
Xác định thời gian ứng nghiệm của quẻ Vương Hổ Ứng Sau khi lập quẻ là biết rõ cát hung, lúc đó điều quan trọng nhất là xác định thời gian ứng nghiệm của...
Các bước luận quẻ kinh dịch chuyên sâu
08/01/2022 - 5:08 PMLê Công
Các bước luận quẻ kinh dịch chuyên sâu
Các bước luận quẻ kinh dịch chuyên sâu Sau khi an các thông tin của quẻ, xác định hỏi về việc gì, vật gì, về ai để xác định Dụng thần. So sánh Dụng thần...
Hỗ trợ trực tuyến

Thành Công

0919.168.366

Lê Thành

0369.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Chứng khoán Việt Nam
Bảng giá nhà đất
Xen ngày tốt
Kinh Dịch
TIN NỔI BẬT

Nhà Đất Thành Công

Trụ sở: 45, AN KIM HẢI, PHƯỜNG KÊNH DƯƠNG, QUẬN LÊ CHÂN, TP HẢI PHÒNG

Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919168366 - Email: nhadatleluongcong@gmail.com

Copyright © 2019 https://leluongcong.com/