Bảng giá đất huyện An Dương
02/10/2021 - 4:38 PMLê Công 753 Lượt xem
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG 7
 
HỖ TRỢ TRA CỨU GIÁ ĐẤT MIỄN PHÍ:  0919.168.366
Ban hành kèm theo văn bản số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Thành phố Hải Phòng
 

351

Huyện An Dương

Đường trục liên xã: Đặng Cương - Quốc Tuấn - Hồng Thái - Khu vực 1 - Xã Quốc Tuấn

-

1.080.000

810.000

650.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

352

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Quốc Tuấn

-

520.000

460.000

390.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

353

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Quốc Tuấn

-

430.000

380.000

330.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

354

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Quốc Tuấn

-

320.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

355

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Tân Tiến

Từ giáp địa phận xã Nam Sơn - đến vườn hoa Nomura

6.600.000

3.960.000

2.960.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

356

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Tân Tiến

Từ cống Trắng giáp quận Hồng Bàng - đến hết khu công nghiệp Nomura

6.000.000

3.600.000

2.700.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

357

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Tân Tiến

Từ hết khu công nghiệp Nomura - đến hết địa phận xã Tân Tiến (tiếp giáp với xã An Hưng)

5.100.000

3.060.000

2.300.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

358

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 cũ qua xã Tân Tiến

-

7.200.000

4.320.000

3.240.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

359

Huyện An Dương

Đường trục liên xã: Bắc Sơn - Tân Tiến - Lê Thiện - Khu vực 1 - Xã Tân Tiến

-

1.500.000

1.130.000

680.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

360

Huyện An Dương

Khu vực 1 - Xã Tân Tiến

Đoạn đường từ chợ Hỗ - đến giáp xã Hồng Phong

1.500.000

1.130.000

900.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

361

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Tân Tiến

-

1.320.000

680.000

590.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

362

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Tân Tiến

-

900.000

530.000

460.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

363

Huyện An Dương

Đường nội bộ trong các dự án giao đất làm nhà ở - Khu vực 2 - Xã Tân Tiến

-

1.200.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

364

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Tân Tiến

-

480.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

365

Huyện An Dương

Đường 351 - Khu vực 1 - Xã Nam Sơn

Từ giáp địa phận quận Hồng Bàng - đến ngã tư cắt Quốc lộ 5

5.400.000

3.240.000

2.430.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

366

Huyện An Dương

Đoạn đường - Khu vực 1 - Xã Nam Sơn

Từ ngã tư cắt Quốc lộ 5 - đến giáp thị trấn An Dương

4.570.000

2.740.000

2.050.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

367

Huyện An Dương

Quốc Lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Nam Sơn

Từ giáp địa phận quận Hồng Bàng - đến hết địa phận xã Nam Sơn

5.580.000

3.730.000

2.790.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

368

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Nam Sơn

-

2.160.000

1.900.000

1.630.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

369

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Nam Sơn

-

900.000

790.000

680.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

370

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Nam Sơn

-

540.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

371

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Lê Thiện

Từ giáp địa phận tỉnh Hải Dương - đến lối rẽ vào XN gạch Kim Sơn

2.760.000

1.660.000

1.240.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

372

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Lê Thiện

Từ lối rẽ vào Xí nghiệp gạch Kim Sơn - đến giáp địa phận xã Đại Bản

3.000.000

1.800.000

1.340.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

373

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã Lê Thiện

Từ giáp xã Đại Bản - đến giáp địa phận xã An Hưng

4.320.000

2.590.000

1.940.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

374

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Lê Thiện

đoạn đường tàu - đến cổng trào Nghĩa Đông thôn Dụ Nghĩa

1.800.000

1.080.000

810.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

375

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Lê Thiện

đoạn từ cổng trào - đến cầu cao Nghĩa Tây, thôn Dụ Nghĩa

900.000

540.000

410.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

376

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã Lê Thiện

Đoạn từ trường tiểu học thôn Cữ - đến giáp đường tàu thôn Phi Xá

610.000

360.000

270.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

377

Huyện An Dương

Đường nội bộ KDC dự án đấu giá QSDĐ - Khu vực 2 - Xã Lê Thiện

-

1.200.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

378

Huyện An Dương

Đường liên thôn - Khu vực 2 - Xã Lê Thiện

-

470.000

410.000

350.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

379

Huyện An Dương

Đất các khu vực còn lại - Khu vực 3 - Xã Lê Thiện

-

320.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

380

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Từ đập Cái Tắt - đến hết trường công nhân Cơ điện (Đại lộ Tôn Đức Thắng)

9.900.000

5.830.000

4.370.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

381

Huyện An Dương

Đường Tôn Đức Thắng - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Từ ngã 3 Trường công nhân Cơ điện - đến cầu An Dương

11.520.000

6.910.000

5.180.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

382

Huyện An Dương

Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Từ hết Trường công nhân Cơ điện - đến cầu An Đồng (đường Nguyễn Văn Linh)

10.260.000

6.160.000

4.610.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

383

Huyện An Dương

Đường mương An Kim Hải - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Từ Quốc lộ 5 - đến hết địa phận xã An Đồng

5.400.000

2.970.000

2.230.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

384

Huyện An Dương

Các tuyến đường trong Khu đô thị PG - Khu vực 1 - Xã An Đồng

-

3.000.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

385

Huyện An Dương

Đoạn đường nối ra Quốc lộ 17B, đường máng nước và Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã An Đồng

-

3.280.000

2.240.000

1.690.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

386

Huyện An Dương

Đoạn đường nhánh nối ra Quốc lộ 17B, đường máng nước và Quốc lộ 5 - Khu vực 1 - Xã An Đồng

-

1.800.000

1.080.000

820.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

387

Huyện An Dương

Đường liên xã: An Đồng - Đồng Thái - Khu vực 1 - Xã An Đồng

-

2.590.000

1.300.000

970.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

388

Huyện An Dương

Quốc lộ 17B - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Từ giáp thị trấn An Dương - đến ngã 3 rẽ vào UBND xã An Đồng mới

4.500.000

2.700.000

2.030.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

389

Huyện An Dương

Quốc lộ 17B - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Từ ngã 3 rẽ vào UBND xã An Đồng mới - đến ngã rẽ vào UBND xã An Đồng cũ

6.000.000

3.600.000

2.700.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

390

Huyện An Dương

Quốc lộ 17B - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Từ ngã 3 rẽ vào UBND xã An Đồng cũ - đến ngã tư Ác Quy

6.600.000

3.960.000

2.970.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

391

Huyện An Dương

Đường 208 - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Từ ngã tư Ắc quy - đến lối ra chợ An Đồng

5.400.000

3.240.000

2.430.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

392

Huyện An Dương

Đường 208 - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Ngã rẽ chợ An Đồng - đến bến đò

4.800.000

2.880.000

2.160.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

393

Huyện An Dương

Đường máng nước - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Từ ngã 3 Trường công nhân Cơ Điện - đến lối rẽ vào UBND xã An Đồng cũ

9.000.000

5.400.000

4.050.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

394

Huyện An Dương

Đường máng nước - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Từ lối rẽ UBND xã An Đồng cũ - đến lối rẽ vào UBND xã An Đồng mới

7.800.000

4.680.000

3.500.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

395

Huyện An Dương

Đường máng nước - Khu vực 1 - Xã An Đồng

Từ lối rẽ UBND xã An Đồng mới - đến giáp thị trấn An Dương

7.200.000

4.320.000

3.230.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

396

Huyện An Dương

Khu dân cư An Trang - Khu vực 1 - Xã An Đồng

-

3.600.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

397

Huyện An Dương

Đường 442 khu dân cư An Trang - Khu vực 1 - Xã An Đồng

-

4.800.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

398

Huyện An Dương

Đường nội bộ KDC thôn Vân Tra, Cái Tắt, An Dương, Trang Quan - Khu vực 1 - Xã An Đồng

-

2.100.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

399

Huyện An Dương

Đường nội bộ KDC thôn Văn Cú, Vĩnh Khê - Khu vực 1 - Xã An Đồng

-

1.500.000

-

-

-

-

Đất TM-DV nông thôn

400

Huyện An Dương

Đường trục xã - Khu vực 2 - Xã An Đồng

-

1.500.000

1.310.000

1.130.000

-

-

Đất TM-DV nông thôn

 

 
 

Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Hỗ trợ trực tuyến

Lê Công

0919.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Kinh Dịch
Tử vi
Huyền không Phi Tinh
Văn Hóa_Tín Ngưỡng
Thước lỗ Ban
Xen ngày tốt
Bảng giá đất huyện An Dương
TIN NỔI BẬT

LÊ LƯƠNG CÔNG

Trụ sở: Số 31 - Mương An Kim Hải - Kenh Dương, Le Chan, Hai Phong

Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919.168.366 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

Copyright © 2019 https://leluongcong.com/