Đạo Học Đông Phương

 Đạo, theo chữ Hán nghĩa đen là con đường hay đường đi, nghĩa bóng mang khái niệm trừu tượng về con đường, phương hướng, đường lối dẫn dắt con người đi đến mục tiêu hay lý tưởng nào đó. Có rất nhiều lý tưởng, phương hướng và nguyên tắc khác nhau về Đạo, thí dụ Thiên đạo, Nhân đạo, Trí đạo, Tâm đạo

Lời cuối sách Kinh nói:
29/09/2023 - 12:01 PMLê Công
Lời cuối sách Kinh nói:
Lời cuối sách Kinh nói: “Đời mạt pháp ức vạn người tu, ít ai đắc đạo, chỉ nhờ niệm Phật mà được độ thoát”. Than ôi! Bây giờ chính là đời mạt pháp....
LƯU THÔNG I. Phổ khuyến
29/09/2023 - 11:57 AMLê Công
LƯU THÔNG I. Phổ khuyến
C/ LƯU THÔNG I. Phổ khuyến 1- Khuyến tín Bốn chữ: “bất khả tư nghì” (chẳng khá nghĩ bàn) lược giải có 5 nghĩa: 1/. Người niệm Phật có thể vượt tắt ra...
B/ CHÁNH TÔNG I.
29/09/2023 - 11:55 AMLê Công
B/ CHÁNH TÔNG I.
B/ CHÁNH TÔNG I. Khải tín 1- Y báo Chúng sanh:
NGŨ TRÙNG HUYỀN NGHĨA
29/09/2023 - 11:53 AMLê Công
NGŨ TRÙNG HUYỀN NGHĨA
NGŨ TRÙNG HUYỀN NGHĨA I. Tên kinh Phật nói Kinh A Di Đà Phật:
KINH A DI ĐÀ, BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN ĐẮC SANH TỊNH-ĐỘ ĐÀ LA NI:
29/09/2023 - 4:41 PMLê Công
KINH A DI ĐÀ, BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN ĐẮC SANH TỊNH-ĐỘ ĐÀ LA NI:
BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN ĐẮC SANH TỊNH-ĐỘ ĐÀ LA NI: Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa giạ, đá địa giạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa,...
KINH A DI ĐÀ 2
29/09/2023 - 4:43 PMLê Công
 KINH A DI ĐÀ 2
PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ A/- TỰA I. Thông tựa Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một thời bấy giờ, tại nước Xá Vệ, Phật ngự ở tinh xá Cấp Cô Độc,...
Hỗ trợ trực tuyến

Lê Công

0919.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Tử vi
Bán nhà hải phòng
Bán Nhà Đất Hải Phòng
Văn Hóa_Tín Ngưỡng
Kinh Dịch
Thước lỗ Ban
TIN NỔI BẬT

LÊ LƯƠNG CÔNG

Trụ sở: 983 - Thiên Lôi - Kenh Dương, Le Chan, Hai Phong

Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919168366 - Email: nhadatleluongcong@gmail.com

Copyright © 2019 https://leluongcong.com/