Bảng giá đất quận Lê Chân
  • Bảng giá đất quận Lê Chân (từ ngày 1/7/2017 đến hết năm 2019) (29/06/2017 16:27)

Ban hành kèm theo văn bản số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Thành phố Hải Phòng
(Văn bản sửa đổi bổ sung số 22/2022/QĐ-UBND ngày 28/04/2022 của UBND Thành phố Hải Phòng)

BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG 6
14/09/2021 - 11:55 AMLê Công
 BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG 6
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG HỖ TRỢ TRA CỨU GIÁ ĐẤT MIỄN PHÍ: 0919.168.366 Ban hành kèm theo văn bản số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Thành phố...
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG 5
14/09/2021 - 11:56 AMLê Công
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG 5
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG HỖ TRỢ TRA CỨU GIÁ ĐẤT MIỄN PHÍ: 0919.168.366 Ban hành kèm theo văn bản số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Thành phố...
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG 4
14/09/2021 - 11:57 AMLê Công
 BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG 4
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG HỖ TRỢ TRA CỨU GIÁ ĐẤT MIỄN PHÍ: 0919.168.366 Ban hành kèm theo văn bản số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Thành phố...
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG 3
14/09/2021 - 11:57 AMLê Công
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG 3
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG HỖ TRỢ TRA CỨU GIÁ ĐẤT MIỄN PHÍ: 0919.168.366 Ban hành kèm theo văn bản số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Thành phố...
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG 2
14/09/2021 - 11:58 AMLê Công
 BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG 2
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG HỖ TRỢ TRA CỨU GIÁ ĐẤT MIỄN PHÍ: 0919.168.366 Ban hành kèm theo văn bản số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Thành phố...
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG 1
14/09/2021 - 11:58 AMLê Công
 BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG 1
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG HỖ TRỢ TRA CỨU GIÁ ĐẤT MIỄN PHÍ: 0919.168.366 Ban hành kèm theo văn bản số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Thành phố...
Hỗ trợ trực tuyến

Lê Công

0919.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Kinh Dịch
Tử vi
Huyền không Phi Tinh
Văn Hóa_Tín Ngưỡng
Thước lỗ Ban
Xen ngày tốt
Bảng giá đất quận Lê Chân
TIN NỔI BẬT

LÊ LƯƠNG CÔNG

Trụ sở: Số 31 - Mương An Kim Hải - Kenh Dương, Le Chan, Hai Phong

Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919.168.366 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

Copyright © 2019 https://leluongcong.com/