Văn Hóa_Tín Ngưỡng
04/01/2024 - 2:43 PMLê Công 475 Lượt xem

THIÊN BỒNG THẦN CHÚ

Thiên Bồng Nguyên Soái là vị tôn thần đứng đầu Bắc Cực Tứ Thánh. Ngài là hóa thân của Bắc Đẩu Phá Quân Tinh Quân. Thiên Bồng có ba đầu sáu tay, thần thông vô cùng. Trên tay Ngài chấp chưởng rìu, cung, tên, kiếm, kích, dây thừng. Thiên Bồng Nguyên Soái mặc hắc y, đội huyền quan, chủ lĩnh 30 vạn thiên binh, chế phục yêu ma. Hình tướng Ngài được tạo tác trông hung dữ, phẫn nộ. Thiên Bồng Nguyên Soái trên phụ tá Ngọc Đế, phân ti các cảnh; dưới lâm Tuyền Uyên, chỉnh đội Nguyên Hoàng. Ngài lại tổng chế lục thiên, uy đức rộng rãi khôn cùng. Phàm thế nhân hành lôi pháp, không cậy Thiên Bồng, khó lòng hiển nghiệm. Thiên Bồng Nguyên Soái có ảnh hưởng rất sâu rộng đến Thượng Thanh Phái, Bắc Đế Phái, Thần Tiêu Phái. Ở đó, các phái này rất trọng dùng và lưu truyền Thiên Bồng Chú, Thiên Bồng Phù, Thiên Bồng Ấn, Thiên Bồng Chung, Thiên Bồng Thần Xích, Thiên Bồng Đại Pháp.

Liên quan Thiên Bồng Nguyên Soái, có lẽ nhiều người biết đến nhất là Thiên Bồng chú. Thiên Bồng chú xuất hiện khá sớm, được ghi nhận vào đời nhà Đường. Tín ngưỡng về Thiên Bồng lúc này đã có ảnh hưởng nhất định trong dân chúng. Thậm chí, truyền thuyết trong dân gian tin rằng việc tụng Thiên Bồng chú có thể câu rước Hồng ân, nhờ Thiên Bồng câu lai vệ hộ. Đỗ Quang Đình Thiên Sư đời nhà Đường có ghi chép lại điều này.

Thời Bắc Tống, tín ngưỡng Thiên Bồng phát triển cực thịnh. Theo đó, Thiên Bồng chú trở thành một thần chú có vị thế to lớn. Câu thần chú thường được đọc lộn ngược hoặc theo vòng lặp, tức là một câu thần chú trở thành nhiều câu thần chú. Ví dụ “Thiên Bồng thần chú” được đọc ngược từ câu cuối cùng đến câu đầu tiên, trở thành “Thiên Bồng quắc ma chú”; cách câu đọc ngược liền trở thành “Trảm yêu thôn nghiệt chú” (như “Thiên Bồng Thiên Bồng, cửu nguyên sát đồng”, độc thành “Thiên Bồng Thiên Bồng, đồng sát nguyên cửu”); v.v…

Thiên Bồng chú sở thỉnh Thiên Bồng Nguyên Soái - soái tướng đứng đầu Bắc Cực Tứ Thánh hộ trì. “Thái Thượng Cửu Thiên Diên Tường Địch Ách Tứ Thánh Diệu Kinh” có “Khải thỉnh chú” đề cập về bốn vị như sau: “Ngưỡng khởi Bắc Phương Tứ Nguyên Soái, thúc phược quần ma đại thánh tôn, phi đầu trượng kiếm hình dung, bách vạn thiên binh thường ủng hộ. Thiên Bồng Thiên Du trừ hung ác, Dực Thánh Chân Võ tứ cát tường”.

Chú viết:

“Thiên Bồng Thiên Bồng, cửu khí sát đồng

Ngũ đinh đô ti, cao điêu Bắc Ông

Thất chính bát linh, thái thượng hạo hung

Trường lô cự thú, thủ bat Đế Chung

Tố kiêu tam thần, nghiêm gía quỳ long

Uy kiếm thần vương, trảm tà diệt tung

Tử khí thừa thiên, đan hà hách hành

Thôn ma thực quỷ, hoành thân ẩm phong

Thương thiệt lục xỉ. Tứ mục lão ông

Thiên đinh lực sĩ, uy nam ngự hung

Thiên sô kích lệ, uy Bắc hàm phong

Tam thập vạn binh, vệ Ngã cữu trùng

Phách thi thiên lý, khư khước bất tường

Cảm hữu tiểu quỷ, dục lai kiến trạng

Quắc thiên đại phủ, trảm quỷ ngũ hình

Diêm đế liệt huyết, bắc đẩu nhiên cốt

Tứ minh phá hài, thiên du diệt loại

Thiền lực nhất hạ, vạn quỷ tự hội

Cấp Cấp Như Luật Lệnh!”

“Chân Cáo” nói về công dụng chú này rằng: Nhược thế nhân đắc thử pháp, hằng năng hành chi, tiện bất tử chi đạo dã. Nam nữ đại tiểu, giai khả hành chi”. Pháp này khi kiền thành liên lỉ, có thể đắc ngộ Chân Đạo, nam nữ đều có thể trì tụng. Chú này vốn là pháp thần bí của Bắc Đế, nếu thế nhân có đặng, thường siêng năng hành trì, có thể chế ngự chư ác, thiêm phúc ích toán, diên niên độ ách, nhương tai khước họa, cứu hộ sinh nhân.

Kì thực, Thiên Bồng chú được trích trong “Thái Thượng Cửu Thiên Diên Tường Địch Ách Tứ Thánh Diệu Kinh”, không phải là một pháp riêng. Vốn dĩ kinh này có kinh, có tích, dùng chung trong truyền thống tôn kính Tứ Thánh, vì vậy pháp ở đây là pháp nằm trong kinh, không phải pháp riêng của chú. Tuy nhiên, vì sự phổ biến của tín ngưỡng Thiên Bồng, dần dà chú này được đọc tụng riêng.

.......................


Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Hỗ trợ trực tuyến

Lê Công

0919.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Kinh Dịch
Tử vi
Huyền không Phi Tinh
Văn Hóa_Tín Ngưỡng
Thước lỗ Ban
Xen ngày tốt
Văn Hóa_Tín Ngưỡng
TIN NỔI BẬT

LÊ LƯƠNG CÔNG

Trụ sở: Số 31 - Mương An Kim Hải - Kenh Dương, Le Chan, Hai Phong

Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919.168.366 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

Copyright © 2019 https://leluongcong.com/