Văn Hóa_Tín Ngưỡng
25/11/2023 - 2:18 PMLê Công 208 Lượt xem

TAM NGUYÊN TAM PHẨM TAM QUAN ĐẠI ĐẾ

Tam Quan Đại Đế là ba vị thần quan trọng trong niềm tin Đạo giáo. Các ngài bao gồm: Thượng Nguyên Tứ Phúc Thiên Quan (thọ nhật ngày Rằm tháng Giêng – tháng khởi đầu mùa xuân); Trung Nguyên Xá Tội Địa Quan (thọ nhật ngày Rằm tháng Bảy – tháng khởi đầu mùa thu); Hạ Nguyên Giải Ách Thủy Quan (thọ nhật ngày Rằm tháng Mười – tháng khởi đầu mùa đông).

Danh hiệu đầy đủ của các ngài lần lượt là:

- Thiên Quan: Thượng Nguyên Nhất Phẩm Cửu Khí Tứ Phúc Thiên Quan Diệu Linh Nguyên Dương Đại Đế.

- Địa quan: Trung Nguyên Nhị Phẩm Thất Khí Xá Tội Địa Quan Đỗng Linh Thanh Hư Đại Đế.

- Thủy Quan: Hạ Nguyên Tam Phẩm Ngũ Khí Giải Ách Thủy Quan Kim Linh Đỗng Dương Đại Đế.

Thuở hỗn độn chưa phân, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Thái Hư Cực Xứ thủ lấy Nguyên Dương Cửu Khí, ở Cửu Thổ Đỗng Dương thủ lấy Thanh Hư Thất Khí, ở Đỗng Âm Phong Trạch thủ lấy Thần Hạo Ngũ Khí. Ở đây có một nghịch lý, rằng lúc hồng mông vị phán, hỗn độn chưa phân, làm sao hiển hiện các xứ ấy mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đến để thủ khí? Đó chính là Ngài đang thủ lấy ba khí ở các nơi bên trong mình vậy. Sau khi thủ khí, Nguyên Thủy Thiên Tôn chu lưu 81 vòng trong tam tiêu (Tâm – phế kết thành Thượng Tiêu; Can – tỳ kết thành Trung Tiêu; Thận – kết thành Hạ Tiêu), kế đó thổ xuất (từ miệng) mà sinh ra Tam Nguyên Tam Phẩm Tam Quan Đại Đế. Một số thuyết nói Tam Quan Đại Đế hóa sinh từ Ngọc Hoàng Đại Đế. Điều này vẫn được công nhận vì Tam Quan Đại Đế khởi xuất từ Vô Cực, nhưng sinh từ thời Thái Cực. Vả lại các ngài sở hữu trọn vẹn trong mình tuyệt Đức Đạo nên nói hóa sinh từ Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không sai.

Lịch thế thần tiên thông giám viết: “Tam Quan Đại Đế từ Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa sinh mà thành. Khi ấy, Hồng Hoang Hỗn Độn, Thái Cực chưa phân, Nguyên Thủy khởi thân tới Thái Hư Cực Xứ, Cửu Thổ Đỗng Dương, Đỗng Âm Phong Trạch mà thủ lấy Nguyên Dương Cửu Khí, Thanh Hư Thất Khí, Thần Hạo Ngũ Khí. Khí qua miệng tới tam tiêu mà chu điều 9981 ( cửu cửu chi kỳ) kết thành thánh thai. Tháng một mùa xuân thổ sinh anh hài, quang minh hảo tướng. Tháng một mùa thu và tháng một mùa đông lại sinh hai vị. Tổng quy chính là Tam Quan Đại Đế vậy.”

Trong Tam Quan, Thiên Quan đứng đầu. Ngài quản trị trời cao và tất thảy những gì thuộc về nó, nên xưng là Thượng Nguyên vậy. Giống với đức của Trời, Ngài thường ôm ấp và chở che muôn muôn quần phẩm. Ngài treo trời trăng sao mà soi đường chúng đi, điều hành bốn mùa mà nuôi dưỡng hết thảy. Tháng Giêng quẻ Địa Thiên Thái, ấy là khi Càn quái viên mãn, âm dương giao hòa. Càn vi Thiên, vậy nên lấy ngày Vọng đầu xuân làm ngày Thánh đản hầu tứ phúc chúng sinh.

Thứ đến là Địa quan. Ngài quản trị đất thấp và muôn phẩm vật sinh sống nơi đây, nên xưng là Trung Nguyên. Giống với đức của Đất, Ngài chứa tải và dưỡng dục quần sinh; Ngài nội tại và gần gũi với tất cả con cái mình. Ngài chứa chở núi đồi đồ sộ, khai động sâu thăm thẳm. Cao trọng khó lường, thâm sâu khó xét. Tháng Bảy quẻ Thiên Địa Bĩ ấy là khi Khôn quái viên mãn, âm dương ly biệt. Khôn vi Địa, vậy nên lấy vọng đầu thu làm ngày Thánh đản hầu xá giải tội tình của cả nhân gian cùng âm giới.

Cuối là Thủy quan. Ngài quản trị hết thảy đầm hồ sông biển cùng muôn vật bên trong, nên gọi là Thủy quan vậy. Ngài chu chuyển dòng nước mà tư nhuận đất trời, khơi dòng sóng vỗ về đất mẹ; tựa như huyết mạch chảy liên miên vậy. Ngài dùng Chân thủy mà tẩy đãng uế nhơ, quyết sạch bụi cáu hầu lộ rõ chân tính trần ai. Tháng Mười quẻ Bát Thuần Khôn, lại gặp vận Thủy mà sinh hóa, nên lấy ngày vọng tháng đầu đông làm ngày Thánh đản hầu giải nhương ách nạn chúng sinh.

Ngọc Chân Thiên Địa Thủy Tam Nguyên Tam Phẩm Tam Quan Đại Đế, sinh từ Vô cực, xuất từ Thái Cực. Tự thuở vạn vật chưa thành hình, Tam quan đã được thai nghén trong Chí Chân Diệu Đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngay trước khi âm dương phân tách, diệu thai thánh thể liền được thổ xuất từ Thiên Tôn mà hiện hóa nên Tam Quan. Thượng Nguyên Tứ Phúc Thiên Quan, Trung Nguyên Xá Tội Địa Quan và Hạ Nguyên Giải Ách Thủy Quan.

 ...................


Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Hỗ trợ trực tuyến

Lê Công

0919.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Kinh Dịch
Tử vi
Huyền không Phi Tinh
Văn Hóa_Tín Ngưỡng
Thước lỗ Ban
Xen ngày tốt
Văn Hóa_Tín Ngưỡng
TIN NỔI BẬT

LÊ LƯƠNG CÔNG

Trụ sở: 983 - Thiên Lôi - Kenh Dương, Le Chan, Hai Phong

Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919.168.366 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

Copyright © 2019 https://leluongcong.com/