Văn Hóa_Tín Ngưỡng
06/12/2023 - 3:38 PMLê Công 179 Lượt xem

ĐỊA NGỤC

Thời nhà Hán, dân gian quan niệm Minh giới do Thái Sơn Thần, tức Đông Nhạc Đại Đế chưởng quản. Kì thực, Đông Nhạc quản Nhạc phủ. Đồng thời, Nhạc phủ, Âm Ti và Địa Ngục có mối quan hệ mật thiết với nhau.

“Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Phong Đô Diệt Tội Kinh” đề cập các vị liên quan đến chốn Phong Đô rằng: “Phong Đô chủ giả, Lục Cung duyện lại, tứ Minh Công, Thập Điện minh quan, Ngũ Nhạc phủ quân, Cửu Châu thành hoàng, Ti mệnh Ti lục, Ngũ Đạo đại thần”.

Bát quái cửu cung, án bát phương, tại thiên là Cửu Tiêu, tại địa là Cửu Châu, tại Phong Đô mà thành ra cửu u địa ngục. “Ngọc Thanh Cảnh Thượng Luyện Kinh” trong “Thái Thượng Tam Thập Lục Bộ Tôn Kinh” thuật rằng có Cửu U Cửu Ngục phân bố tứ phương, Đông Phong Lôi Ngục, Nam Hỏa Ế Ngục, Tây Kim Cương Ngục, Bắc Minh Linh Ngục, Trung Phổ Lược Ngục, Đông Nam Đồng Trụ Ngục, Tây Nam Đồ Cát Ngục, Tây Bắc Hỏa Xa Ngục, Đông Bắc Hoạch Thang Ngục. Mỗi phương vị đều có một địa ngục. Về sau, một số truyền thống thay Trung Phổ Lược Ngục thành Thượng Phương Hỏa Khanh Địa Ngục và Hạ Phương Phẩn Uế Địa Ngục, gọi Thập Phương Ngục.

Chúng sinh đọa đày địa ngục chịu nhiều khổ đau do mình tự tạo. Như đã biết, tội lỗi có đặc tính của sự thương tổn và chia cắt. Khi anh tổn hại đến ai, cũng có nghĩa là anh đang chia cắt mối tương quan giữa mình và người, và cũng tổn hại đến nguyên thần mình vậy. Nguyên thần ta trong đời sống bị hao tổn, bởi thế nên địa ngục là cơ hội không những để bản thân chuộc đền lỗi lầm mà còn hun đúc linh hồn mình trở nên thuần khiết, thánh thiện hơn.

Địa ngục do tâm mà thành! Thời lúc sinh tiền, thế nhân phạm phải lỗi tội trăn thân, gây ra những rối loạn cho tha nhân hoặc chính mình. Các tội này, lưu dấu nơi thân tâm, khi thác xuống liền hoá hiện địa ngục. Đó gọi là “Thiện ác chi báo như ảnh tuỳ hình”. Địa ngục ấy, vô hình vô tướng, tựa có tựa không. Bình sinh nhất niệm tác ác, thời ngục ngục hiển hoá, thảy từ tâm mà thành, từ niệm mà sinh, không phải như lao tù hữu hình hữu tượng nơi dương thế xây dựng.

Muốn không đoạ địa ngục khổ ải phải làm sao? Hỏi người chi bằng hỏi tâm. Thiên đàng giai tại ngã, địa ngục bất ly tâm. Chi bằng từ bỏ vọng tâm, quay đầu xem xét chính mình, đoạn ác tu thiện, nghĩa là tự mình giải thoát cho mình vậy! Với kẻ diễm phúc minh ngộ chính pháp, phải ra sức hành trì, đại tác dũng dược, sám hối ăn năn, đặng phúc về nơi vinh giới!

Tội ta, phúc ta thảy đều được đấng Trời soi xét, không sai chạy mảy may li nào, gọi là "thiện ác du phân". Thân có Tam Thi, Cửu Trùng, nhà có Táo Quân Ti Mệnh, địa phương có bản cảnh Thành Hoàng, xa hơn có Ngũ Nhạc, Tam Quan,... Cử đầu tam xích hữu thần minh, há lại trốn tránh tội mình được sao? Thiện ác báo ứng, như ảnh tuỳ hình, như thanh như vọng, nhất niệm sinh, nhất tác ác đều được cảm ứng, ghi chép rõ ràng. Lại nữa, nhân sinh bất quá trăm năm, chẳng thể trường cửu. Thử hỏi giờ này chẳng lo tu sửa thân tâm, còn đợi bao giờ? “Phụng khuyến nhân sinh cấp tảo tu, mạc du du. Tảo cầu giải thoát, đồng phó đồng phó Doanh Châu”.

 ...........................


Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • ĐỊA NGỤC
 • ,
 • ,

 • Bình luận:

  Hỗ trợ trực tuyến

  Lê Công

  0369.168.366

  Nhà đất bán theo tỉnh thành
  Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
  Kinh Dịch
  Tử vi
  Huyền không Phi Tinh
  Văn Hóa_Tín Ngưỡng
  Thước lỗ Ban
  Xen ngày tốt
  Văn Hóa_Tín Ngưỡng
  TIN NỔI BẬT

  LÊ LƯƠNG CÔNG

  Trụ sở: Số 31 - Mương An Kim Hải - Kenh Dương, Le Chan, Hai Phong

  Tel: 0369168366 - Hotline: 0919.168.366 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

  Copyright © 2019 https://leluongcong.com/