Tử vi
10/01/2024 - 4:24 PMLê Công 479 Lượt xem

Thái Dương ở cung phu thê

Thái Dương ở cung Tí, phần nhiều người bạn đời có tính soi bói, bới móc, gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh thì càng nặng. Nếu có Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, thì thường thường kết hôn muộn, hoặc tuy có hôn ước nhưng khó kết hợp. Thái Dương Hóa Kị mà có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, nữ mệnh chủ về sớm làm quả phụ; có sao cát đồng thời hội hợp, cũng chủ về sinh li. Nhung có Lộc Tồn, Thiên Mã ở cung Thân, Thái Dương Hóa Lộc, sẽ chủ về nhân duyên ở xứ người, vẫn nên kết hôn muộn.
Nữ mệnh cung phu thê là Thái Dương Hóa Kị ở cung Tí, cung mệnh của đại hạn đến cung Tí, thường thường hôn nhân bất lợi, chủ về sinh li, hoặc gặp rắc rối về tình cảm, ảnh hưởng rất sâu nặng. Người sinh vào ban đêm thì càng nặng.
Nam mệnh cung phu thê là Thái Dương Hóa Kị ở cung Tí, sau 30 tuổi dễ thay lòng đổi dạ. Người sinh vào ban đêm càng nặng.
Thái Dương ở cung Tí, được "bách quan triều củng", nữ mệnh tuy chủ về chồng phú quý, nhưng cũng hữu danh vô thực. Người sinh vào ban đêm thì càng nặng. Nam mệnh thì vợ có sự nghiệp, không lo cho gia đình.
Thái Dương ở cung Tí, thông thường không nên đến hai cung hạn Cự Môn và "Vũ Khúc, Phá Quân". Dù hai cung hạn này có cát tinh tụ tập, phần nhiều cũng không như ý.
Thái Dương ở cung Ngọ, chủ về người bạn đời giỏi giang, có trách nhiệm. Gặp sát tinh đồng độ, thì ngày đêm bôn ba, bận rộn ở bên ngoài, ít hưởng được niềm vui gia đình. Nếu có Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, cũng nên kết hôn muộn. Thái Dương Hóa Kị, nữ mệnh không nên kết hôn sớm, nhưng phần nhiều đều có thể nguyện hẹn ước. Có Thiên Mã ở cung Dần, mà Thái Dương Hóa Lộc, thì đến lưu niên Thiên Đồng thủ cung phu thê cũng chủ về nhân duyên ở nơi xa (hay nước ngoài).
Nữ mệnh cung phu thê là Thái Dương Hóa Kị ở cung Ngọ, cung mệnh của đại hạn không nên cũng đến cung Ngọ, chủ về tình cảm dễ sinh rối rắm, còn dễ bị người khác giới gây lụy.
Nam mệnh cung phu thê là Thái Dương Hóa Kị ở cung Ngọ, có sát tinh, chủ về sau 30 tuổi dễ thay lòng đổi dạ.
Nữ mệnh cung phu thê là Thái Dương ở cung Ngọ, hội các sao phụ, tá, chủ về chồng quý hiển. Nam mệnh, thời cổ đại chủ về nhờ gia đình vợ mà được quý, ở thời hiện đại, phụ nữ có sự nghiệp riêng, nên chủ về vợ có sự nghiệp tốt đẹp. Nhưng không ưa đến các cung hạn Thiên Đồng, "Liêm Trinh, Thất Sát", hơi gặp sát tinh thì chủ về hôn nhân dễ nổi sóng gió.
Nam mệnh "Thái Dương, Thái Âm" đồng độ ở cung Sửu, gặp cát tinh, chủ về vợ hiếp đáp chồng, người sinh vào ban đêm thì càng nặng. Nếu gặp các sao sát, kị, hình hội hợp, thì vì vợ mà phá gia, nhẹ thì chủ về có vợ phá tài, cũng người sinh vào ban đêm thì càng nặng. Nếu là nữ mệnh, gặp cát tinh, trái lại sẽ chủ về vợ chồng tình thâm, người sinh vào ban đêm càng tốt; gặp các sao sát, kị, hình nặng, sẽ chủ về vợ chồng ý kiến trái nghịch nhau.
"Thái Dương, Thái Âm" ở cung Sửu, gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về bất hòa với thân gia, hoặc chủ về vợ chồng tuổi tác, học lực không tương xứng.
Nam mệnh cung phu thê "Thái Dương, Thái Âm" đồng độ ở cung Sửu, nếu Thái Âm Hóa Kị, thì dễ bất hòa với gia đình vợ. Gặp sát tinh, vợ nhiều nạn tai, bệnh tật, hoặc vợ phá tài; gặp cát tinh, hoặc Thái Âm Hóa Lộc, chủ về được nhà vợ trợ lực, thông thường chủ về vợ giỏi nội trợ.
Nữ mệnh cung phu thê "Thái Dương, Thái Âm" ở cung Sửu, nêu Thái Dương Hóa Kị, chủ về chồng nhiều nạn tai, bệnh tật; sát tinh nặng, thì có "hình khắc", nếu không sẽ sinh li. Thái Âm Hóa Kị cũng không cát tường, chủ về chồng nhiều nạn tai, bệnh tật, khiến bản thân mệnh tạo bất an.
Thái Dương "Thái Dương, Thái Âm" đồng độ ở cung Mùi, ý nghĩa đại khái cũng giống như ở cung Sửu. Có điều, ở cung Sửu thì nam mệnh lợi hơn; ở cung Mùi thì nữ mệnh lợi hơn.
Đối với "Thái Dương, Thái Âm" đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn Thiên Đồng, Thiên Lương, "Thiên Cơ, Cự Môn" là đại vận hay lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.
"Thái Dương, Cự Môn" đồng độ ở cung Dần, mà Thái Dương Hóa Lộc, Hóa Quyền, hay Hóa Kị, mà không có Hỏa Tinh, Linh Tinh, đều chủ về kết hôn với người ngoại quốc (hay người ở phương xa). Nếu Hóa Kị ở cung Thân thì không đúng.
"Thái Dương, Cự Môn" phải không gặp sát tinh mới tốt, nếu không, đến các cung hạn "Thiên Cơ, Thiên Lương", Thiên Tướng bị "Hình kị giáp ấn", "Thiên Đồng, Thái Âm", đều dễ xảy ra sự cố. Ở cung Thân xâu hơn ở cung Dần.
"Thái Dương, Cự Môn" được cát hóa, nhưng cung phúc đức không cát tường, nữ mệnh chủ về rời xa quê hương, lấy chồng theo chồng; nam mệnh chủ về ở rể. Trường hợp gặp sát tinh nhưng không nặng, chủ về vợ chồng ý kiên trái nghịch nhau. Có các sao sát, kị, hình tụ tập, thì có nguy cơ sinh li từ biệt. Gặp các sao phụ, tá cát, nữ mệnh lấy chồng hiển quý; nam mệnh nên lấy vợ có sự nghiệp riêng, nếu không sẽ nhiều thị phi.
"Thái Dương, Thiên Lương" đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, ở cung Mão ưu hơn ở cung Dậu.
"Thái Dương, Thiên Lương" gặp cát tinh, chủ về vợ chồng tuổi tác chênh lệch, hoặc chủ về vợ lớn hơn chồng, gặp Thiên Thọ, tuổi tác chênh lệch càng nhiều.
"Thái Dương, Thiên Lương" gặp các sao sát, kị, chủ về vợ chồng sinh li từ biệt, hoặc chủ về người bạn đời vì sự nghiệp mà thường đi xa, thông thường nên kết hôn muộn.
"Thái Dương, Thiên Lương" ở cung phu thê, chủ về có sóng gió, trắc trở trước hôn nhân, hoặc bạn cũ gặp lại nhau rồi lấy nhau. Gặp "sao lẻ" Văn Xương hay Văn Khúc, chủ về hai lần kết hôn.
"Thái Dương, Thiên Lương" cần phải gặp các sao phụ, tá cát, mới chủ về vợ chồng hạnh phúc, sống với nhau đến bạc đầu, nhưng trước hôn nhân vẫn có sóng gió, trắc trở, hoặc sau kết hôn có một thời kì xa nhau.
Đối với "Thái Dương, Thiên Lương" ở cung phu thê, các cung hạn "Thiên Đồng, Cự Môn", Tham Lang, "Thái Dương, Thiên Lương" là những lưu niên hay đại vận có tính then chốt.
Thái Dương ở cung Thìn, rất ngại Cự Môn Hóa Kị, chủ về sinh li từ biệt. Hóa Lộc, cũng có thể kết hôn với người ngoại quốc (hay người ở phương xa).
Thái Dương ở cung Tuất, Cự Môn Hóa Kị, tính chất bất lợi càng nghiêm trọng. Hóa Lộc không chủ về kết hôn với người ngoại quốc (hay người ở phương xa). Nhưng nữ mệnh thì chủ về được người ngoại quốc (hay người ở phương xa) theo đuổi.
Thái Dương ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thủ cung phu thê; đến đại hạn cung mệnh là "Tử Vi, Phá Quân", thường chủ về thành thân mà không có nghi lễ chính thức.
Thái Dương ở hai cung Thìn hoặc Tuất, được cát hóa và có sao cát, nữ mệnh chủ về lấy chồng phú quý, nhưng ở cung Tuất thì phần nhiều là hữu danh vô thực.
Thái Dương ở hai cung Thìn hoặc Tuất, rất kị có Đà La, Hỏa Tinh đồng độ; hoặc có Kình Dương, Linh Tinh đồng độ, đều chủ về vợ chồng không thể sống với nhau đến bạc đầu. Có điều, ở cung Thìn, tái hôn thì tốt hơn.
Đối với Thái Dương ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn Cự Môn, Thiên Cơ, "Thiên Đồng, Thiên Lương" là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.
Thái Dương ở cung Tị ưu hơn Thái Dương ở cung Hợi, nam mệnh hay nữ mệnh đều như vậy. Có điều, nữ mệnh Thái Dương ở cung Hợi, gặp các sao phụ, tá tụ tập, Thái Dương lại được cát hóa, chủ về chồng trải qua gian khổ mà thành đại nghiệp. Nếu gặp "sao lẻ" Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, hay Hữu Bật, thì đây là mạng có hai đời chồng, tái giá tốt hơn.
Thái Dương ở cung Tị, gặp sát tinh Hóa Kị, nữ mệnh cung phu thê của đại hạn đến "Tử Vi, Thiên Phủ" tọa thủ, hoặc Thái Âm tọa thủ, đều không cát lợi.
Thái Dương ở cung Hợi, gặp sát tinh Hóa Kị, nam mệnh không nên kết hôn sớm, đến đại hạn "Tử Vi, Thiên Phủ" thủ cung phu thê, chủ về lấy vợ do yêu nhau mà lấy nhau, nhưng về sau thì tình cảm như nước với lửa; nữ mệnh, đến đại hạn Thiên Đồng thủ cung phu thê, thường thường cũng xảy ra sự cố.
Thái Dương ở hai cung Tị hoặc Hợi, dù gặp cát tinh, cũng chủ về trước hôn nhân tình yêu gặp nhiều sóng gió, trắc trở.
Thái Dương ở cung Tị hoặc Hợi, thủ cung phu thê, gặp các sao đôi phụ, tá tề tụ, lại được "bách quan triều củng", nam mệnh chủ về nhờ vợ mà sang quý. Cung mệnh có Hỏa Tinh, Linh Tinh, cũng chủ về ở rể.
Thái Dương ở cung Tị hoặc Hợi, rất ngại Cự Môn Hóa Kị, chủ về vợ chồng có tính cách, gia thế, học thức đều không tương xứng, mà còn xảy ra điều tiếng thị phi liên miên. Nếu người bạn đời là "dùng tài ăn nói để kiếm tiền" (như giáo sư, nhân viên bán hàng, chào hàng); hoặc thuộc loại "do thị phi mà kiếm tiền" (như luật sư, cảnh sát) thì tốt hơn.
Thông thường, hễ Thái Dương ở cung phu thê, rất ngại Hóa Kị, bất kể nam mệnh hay nữ mệnh, đều chủ về sinh li tử biệt với nguyên phối. Gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, lúc đầu tình cảm sâu đậm, nhưng lâu về sau thì như nước với lửa.
Nam mệnh cung phu thê là Thái Dương lạc hãm, Hóa Kị, chủ về nên sau 30 tuổi mới kết hôn và không có hôn lễ chính thức.
Nữ mệnh cung phu thê là Thái Dương lạc hãm, Hóa Kị, đến đại hạn cung phu thê có Thái Dương hội chiếu, lưu sát tinh xung chiếu, chủ về vì chồng mà rơi nước mắt, hoặc bị chồng bỏ rơi.
Nữ mệnh sinh vào ban đêm thông thường cung phu thê không nên gặp Thái Dương, dù có sao cát cũng như không, hơi có sao đào hoa thì chồng thay lòng đổi dạ.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái - Nguyễn Anh Vũ biên dịch


Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Hỗ trợ trực tuyến

Lê Công

0919.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Kinh Dịch
Tử vi
Huyền không Phi Tinh
Văn Hóa_Tín Ngưỡng
Thước lỗ Ban
Xen ngày tốt
Tử vi
TIN NỔI BẬT

LÊ LƯƠNG CÔNG

Trụ sở: Số 31 - Mương An Kim Hải - Kenh Dương, Le Chan, Hai Phong

Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919.168.366 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

Copyright © 2019 https://leluongcong.com/