Văn Hóa_Tín Ngưỡng
13/02/2023 - 3:02 PMLê Công 545 Lượt xem

Đạo Đức Thiên Tôn

“Đạo” bắt nguồn từ Thái cực, “Lý” thông suốt nhờ Âm – Dương, người ngay thẳng tôn thờ điều đức, vạn vật sinh trưởng làm sáng điều nhân, đạo pháp to lớn, hiển hiện xuống thần ban sách báu, lời văn linh thiêng, huyền diệu khôn lường, lời triện vàng như mây lành rủ xuống.

Nay căn cứ theo đó mà truyền cho đệ tử là: ; pháp danh:

ở nước Việt Nam; đơn xưng sao Thái tuế, bản mệnh sinh ngày tháng năm . Trên tạ sao Bắc đẩu, Văn khúc tinh quân chiếu rọi, đệ tử nhẩm niệm, sinh vào thời thịnh vượng, may gặp lúc thái bình, tôn sùng Đạo giáo, lòng muốn tu nhân. Ngày nay lòng muốn qui y, tích lũy công đức, tâm muốn làm lợi cho muôn vật, phàm những người là tu sĩ phải tuân theo những điều sau:

Dưới nghe Tổ sư truyền dạy, dùng những điều học được phát dương Đạo ta, giáo hóa cho đời, giúp vật cứu người, qui y để hành đạo, ngày ngày kính cẩn cúi mong Thái Thượng truyền cho Đạo lớn, sư phụ ắt dạy cho những điều bí truyền. Nay gặp ngày tết Hạ nguyên, cung kính đến nơi phủ Tự Hán Thiên Sư, vùng đất lành núi Long Hổ, nghe giảng Đạo Tiên Thiên, đạo pháp truyền cho đời sau, Đạo Thần Tiên của ta bày ra để dạy người, mở cửa lớn tiếp dẫn, thềm Tiên người người đến học, tôn chỉ của huyền tông không ngừng được mở rộng. Tất cả đều dùng tấm lòng thơm thảo dâng lên, trên nghe kinh sách thấy mây lành chiếu rọi. Dưới làm theo điều phải đạo ta, mưa lành rộng khắp, cửu chuyển tiên đơn luyện thành, kinh sách của ta truyền khắp ba động, nguồn phép thông suốt, giúp đời giàu mạnh công lao không bờ bến. Nhập thế, xuất thế, hiển thần thông, hiển tiên công, gắng sức, ngày thêm tiến bộ, ngày thêm tiến bộ.

THI LÃO HỌC

Triều đình từng mở khoa thi

Đạo giáo vào đời vua Lý Cao tông (1195)

và vua Trần Thái tông (1247).

Về nội dung thi Lão Giáo ,

Nguyễn Đổng Chi đã sưu tầm được một đề thi và một bài trả lời các câu hỏi ra trong đề đó.

[24] Nghiên cứu tài liệu này, có thể hiểu được phần nào sự học Lão của người Việt đời trước. Sau đây là bài thi:

(1) PHÁP MÔN LÀ GÌ?

Mọi pháp quy tôn(g), muôn đời chẳng đổi, muôn thánh ngàn thần, một môn đồng hội, ấy gọi là pháp môn vậy.

(2) PHÙ THỦY LÀ GÌ?

Khí âm khí dương hỗn hợp mà thành ra thiêng, dùng nước đại bi phun cho ma sợ, ấy gọi là vậy.

(3) PHÁP MÔN LẤY AI LÀM THÁNH?

Pháp môn do Thái Thượng Lão quân lập ra cho nên tôn Ngài làm Thánh.

(4) PHÙ THỦY LẤY AI LÀM THẦY?

do Chân vũ Tiên sinh lập ra cho nên tôn Ngài làm Thầy

(5) TỨ THÁNH, TỨ GIÁC, TỨ TUNG, TỨ DUY LÀ Ý THẾ NÀO?

Thiên bồng Thiên du, Bảo đức,

Hắc sát gọi là Tứ thánh.

Càn, Khôn, Tốn, Cấn gọi là Tứ giác.

Thiên hoa, Địa hoa, Lão hạc, Đồng trụ

gọi là Tứ tung. Tí, Ngọ, Mão, Dậu gọi là Tứ duy.

(6) TAM GIỚI, TAM THANH, TAM ĐỘNG, TAM TY LÀ THẾ NÀO?

Dục giới, sắc giới, vô sắc giới ấy là Tam giới.

Ngọc thanh, Thượng thanh, Thái thanh, ấy là Tam thanh.

Động chân, Động huyền, Động vi ấy là Tam động. Lôi đình, Linh bảo, Thái huyền ấy là Tam ty.

(7) ÔN, HOÀNG, DỊCH, LỆ SINH VÀO BUỔI NÀO?

Vua Hoàng đế có bốn người con bất tài tên là Ôn, Hoàng, Dịch, Lệ sinh vào đời Chuyên Húc.

( TỐN, LY, KHÔN, ĐOÀI SINH ĐƯỢC MẤY CON?

Tốn sinh ra được bốn con là Đông, Tây, Nam, Bắc.

Ly sinh được chín con từ Nhất bạch, Nhị hắc đến Bát bạch, Cửu tử.

Khôn sinh ra sáu con tức là Thái âm, Lục khí.

Đoài sinh ra bảy con tức là Bắc đẩu Thất tinh.

Ấy là Tốn, Ly, Khôn, Đoài có hai mươi sáu con vậy.

(9) HÀNH MÃN TAM THIÊN SỐ, THỜI ĐƯƠNG TỨ VẠN NIÊN LÀ GÌ?

Số Trời thành 1.000, số đất thành 1.000, số người thành 1.000, ấy là hành mãn tam thiên số. Từ Thái dịch đến Thái sơ là 10.000 năm, từ Thái sơ đến Thái thủy 10.000 năm, từ Thái thủy đến Thái tố 10.000 năm, từ Thái tố đến Thái cực 10.000 năm. Ấy là thời đương tứ vạn niên.

(10) ĐẠO CAO LONG HỔ PHỤC, ĐỨC TRỌNG QUỶ THẦN KINH CHỈ VỀ THẦY NÀO?

Đạo chí cao không thể vượt qua được, mà rồng là dương tinh, cọp là âm tinh đều phục đạo cao. Đức chí hậu không thể vượt qua được, mà quỷ là khí tán, thần là khí tinh đều sợ đức trọng. Ấy là Đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần kinh, chính là chỉ sư Phổ Am vậy.

(11) PHÉP BẮT TÀ TRÓI QUỶ DÙNG LINH PHÙ NÀO? ĐỌC THẦN CHÚ NÀO?

Nếu được đàn tràng cho chỉnh túc, pháp tịch cho hẳn hoi, niệm thấy tam giới mà muôn thánh đều đến, trống đánh ba hồi mà muôn thần đều nhóm họp, trước phải gọi tướng, thứ phải sai đi.

Tưởng đến thiên võng mà kín đáo ra bùa, bắt tay ấn mà thiêng liêng chú bút, bốn chữ thánh đè năm chữ quỷ, chữ (…?) hợp với vạn linh.

Dùng những bùa thiêng Bạch xà, Độc cước, đọc những thần chú Thái thượng, Tề thiên.

(12) MUỐN CHO ĐỜI NÀY, DÂN NÀY ĐỀU VÀO TRONG ĐÀI XUÂN, CÙNG BƯỚC LÊN CÕI THỌ THÌ PHẢI DÙNG THUẬT GÌ?

Nếu trước hết chính tâm thì bọn tà mị không thể rục rịch. Trước hết chính thân thì khí tà không thể xâm phạm. Tâm chính rồi thì lấy đó ra ơn cho dân. Thân chính rồi thì lấy đó mà giúp.

Thái Ất chân nhân nói:

Một Chân nhân tu đắc đạo có thể nhìn thông Thiên Địa, mắt trái xem thiên cơ, mắt phải xem địa lý. Tai nghe vạn vật, ngăn chặn tai ách cứu độ chúng sinh. Không cánh có thể bay, có thể cưỡi rồng lên chốn Thiên Đình, đi qua lửa, xuyên qua núi cao biển cả, đứng trước chốn đông người không ai biết, ẩn thân vào thảo mộc. Tiêu diêu tự tại cứu tế cho bách tính.

Nhà nào có Kinh này thường tụng tránh được nạn kiếp, bình an và tài lộc tự đến. Người tụng Kinh này sẽ được các thiên thần ở 10 cõi trời hộ thân. Thiên Địa cảm ứng, sau được Ngọc phù Bảo Thần Kim dịch luyện hình, hình thần cùng đạo hợp chân.

Bắc Đẩu tinh quân nói:

Nhà nào có Kinh này ngộ giải được thì tai chướng chẳng xâm, chư thánh giữ cửa. Người chết dưới địa phủ được thăng thiên. Mộ phần kết phát, con người thanh tú, hạnh minh đa đinh đông người. Ngũ lộ thần tài chỉ lối. Văn Xương ban pháp học danh. Thần lên Thượng giới Triều Bái cao chân công đầy, đức thành. Tương cảm đế quân. Tụng Kinh linh ứng nâng mây tím mà lên trời. Có câu rằng: Nhất nhân đắc đạo Kê, Khuyển cũng thăng thiên.

Khổng Tử nói:

Kinh pháp kỳ diệu không thể tưởng

Không đầu, không đuôi lại vô hình

Nếu dùng trực giác mà thấy được

Người trần siêu phàm xuất thế nhân.

Đại Sỹ Quan âm nói:

Ta tụng kinh này cả vạn lần đã được chân đạo. Kinh này là pháp của trời. Người tập chẳng truyền cho hạ sỹ. Thủa xưa ta nhận được Kinh này từ Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân nhận được từ Kim Khuyết Đế Quân. Kim Khuyết Đế Quân nhận được từ Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu theo cách truyền miệng không ghi văn tự. Nay ta ghi thành sách mà truyền cho đời. Thượng Sỹ ngộ rồi sẽ lên Thiên Cung. Trung Sỹ tu rồi sẽ thành Tiên ở Nam Cung. Hạ Sỹ học được sẽ sống lâu trên đời, du hành tam giới vào được Kim Môn.

Thái Thượng Lão Quân – Đạo Đức Thiên Tôn


Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • ,

 • Bình luận:

  Hỗ trợ trực tuyến

  Lê Công

  0919.168.366

  Nhà đất bán theo tỉnh thành
  Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
  Kinh Dịch
  Tử vi
  Huyền không Phi Tinh
  Văn Hóa_Tín Ngưỡng
  Thước lỗ Ban
  Xen ngày tốt
  Văn Hóa_Tín Ngưỡng
  TIN NỔI BẬT

  LÊ LƯƠNG CÔNG

  Trụ sở: Số 31 - Mương An Kim Hải - Kenh Dương, Le Chan, Hai Phong

  Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919.168.366 - Email: nhadatcongminh@gmail.com

  Copyright © 2019 https://leluongcong.com/